Notas dos Filmes
Meu AdoroCinema
  A Espada do Imortal

  Direção

  Elenco

  Takuya Kimura
  Personagem : Manji
  Hana Sugisaki
  Hana Sugisaki
  Personagem : Rin Asano / Machi
  Sôta Fukushi
  Sôta Fukushi
  Personagem : Kagehisa Anotsu
  Hayato Ichihara
  Hayato Ichihara
  Personagem : Shira
  Erika Toda
  Personagem : Makie Otono-Tachibana
  Kazuki Kitamura
  Personagem : Sabato Kuroi
  Chiaki Kuriyama
  Personagem : Hyakurin
  Shinnosuke Mitsushima
  Personagem : Taito Magatsu
  Hishiyasu Shido Ken Kaneko
  Eiku Shizuma Ebizô Ichikawa
  Kagimura Habaki Min Tanaka
  Kensui Ibane Tsutomu Yamazaki

  Produção

  Produtor Jeremy Thomas

  Empresas envolvidas

  Distribuição internacional / Exportação Warner Bros.
  Back to Top