Minha conta
  Pierre Taki

  Ator

  Ano Título Papel Nota do usuário
  2017 Outrage Coda Hanada -
  2016 Chinyuki: Taro To Yukaina Nakama Tachi Taro Yamada -
  2016 Ikari Kunihisa Nanjo -
  2016 Shin Gojira Saigo, Combat Leader -
  2015 Apocalipse Yakuza Rival yakuza boss -
  2015 Attack On Titan: Fim do Mundo Souda
  3,1
  2015 Attack on Titan Souda
  2,9
  Comentários
  Mostrar comentários
  Back to Top