Minha conta
  United Red Army

  Direção

  Roteiro

  Roteirista Koji Wakamatsu

  Elenco

  Maki Sakai
  Maki Sakai
  Personagem : Mieko Tohyama
  Arata
  Arata
  Personagem : Hiroshi Sakaguchi
  Akie Namiki
  Akie Namiki
  Personagem : Hiroko Nagata
  Go Jibiki
  Go Jibiki
  Personagem : Tsuneo Mori
  Keigo Kasuya
  Keigo Kasuya
  Hideo Nakaizumi
  Hideo Nakaizumi
  Shima Ohnishi
  Shima Ohnishi
  Personagem : Kunio Bando
  Yugo Saso
  Yugo Saso
  Personagem : Koichi Teraoka

  Produção

  Produtor Koji Wakamatsu
  Produtor Executivo Koji Wakamatsu
  Produtor Executivo Noriko Ozaki
  Coprodutor Noriko Ozaki

  Equipe técnica

  Montador Koji Wakamatsu
  Engenheiro de som Yukio Kubota

  Distribuição

  Assessor de Imprensa Florence Alexandre

  Empresas envolvidas

  InternationalDistributionExports Blaq Out
  Production Wakamatsu Production Inc.
  Back to Top