Notas dos Filmes
Meu AdoroCinema
  Kazenoki Wa Koto No Youni

  Direção

  Elenco

  Lu Yulai
  Lu Yulai
  Sayo Akasaka
  Sayo Akasaka
  Kio Matsumoto
  Kio Matsumoto

  Roteiro

  Roteirista Kei Chikaura

  Produção

  Produtor Kei Chikaura

  Equipe técnica

  Diretor de fotografia Yutaka Yamazaki
  Back to Top